คอหนังสั้น ร่วมติดตามหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดใน โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม | www.marketdee.club 

คอหนังสั้น ร่วมติดตามหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดใน โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

ลงประกาศเมื่อ 31 มี.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 31 มี.ค. 2560 14:04:54 น. เข้าชม 100 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ


►  รางวัลชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยรังสิต หนังสั้นเรื่อง จิตแพทย์

ที่ปรึกษา อาจารย์ภูร นิมมล

สมาชิกในทีม 1.นางสาวธิดาทิพย์ พรรคพล 2.นายชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์ 3.นายณัฐวัตน์ วันดี

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708225676135350/

Youtube https://youtu.be/dc9PhSf51js


 ►  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง My daughter

ที่ปรึกษา อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร

สมาชิกในทีม 1.นางสาวปานตะวัน ตรงมณีธรรม 2.นางสาวอัยรินทร์ ฉายประเสริฐ 3.นางสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปกาญจน์ภา

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707506612873923/

Youtube https://youtu.be/H8id7nL7Qro


 ►  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนังสั้นเรื่อง ต้น

ที่ปรึกษา อาจารย์ ศรัทธา แสงทอน

สมาชิกในทีม 1.นายปัญญา ชู 2.นางสาวอริสรา ธีรจิตต์ 3.นางสาวพิชญาภา วิมุกตายน

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708346542789930/

Youtube https://youtu.be/BDEO6KDOU9g


 ►  รางวัลชมเชย

1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง Lhong and Found - หลงแอนด์ฟาวด์

ที่ปรึกษา อาจารย์ อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

สมาชิกในทีม 1.นายอธิศีล อาศัย 2.นางสาวปภัสรา เทียนพัด 3.นายธนศิลป์ มีเพียร

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708238062800778/

Youtube https://youtu.be/rSVJswmK9ZY


2) มหาวิทยาลัยศิลปากร หนังสั้นเรื่อง ธนัทหันคอไม่ได้

ที่ปรึกษา อาจารย์ วรฐ กายูรวัฒน์

สมาชิกในทีม 1.นายกิตติภัทร สกุลบริรักษ์ 2.นายธีรภัทร ประภัศร 3.นายจีรภัทร ธนะเดช 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707645719526679/

Youtube https://youtu.be/WZnMZ13bZho


3) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร หนังสั้นเรื่อง ขวัญข้าว 

ที่ปรึกษา อาจารย์ปิยะนันท์ ปลื้มโชค 

สมาชิกในทีม 1.นางสาวประทุมทอง วิไลย์ 2.นายกฤษฏา จันทราช 3.นางสาววีรญา ศรีวิไล 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707812136176704/

Youtube https://youtu.be/HGQYQ_FeCJI


4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง ใครผิด

ที่ปรึกษา อาจารย์ อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย

สมาชิกในทีม 1.นายธนรัมร์ เปรมบุญ 2.นายอัลฟารุด มะดอรอ 3.นายพุทธิพงษ์ คงธิติเลิศ

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708586089432642/

Youtube https://youtu.be/eOBxGZyR4IM


5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนังสั้นเรื่อง Lock in love ปลดล็อคให้หลงรัก

ที่ปรึกษา อาจารย์ภัทรภร เสนไกรกุล 

สมาชิกในทีม 1.นายอภิสิทธิ์ นาถมทอง 2.นายนาวา ภิญโญยาง 3.นางสาวอรสา ศรีดาวเรือง 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708125636145354/

Youtube https://youtu.be/9ceQEOv57XU


6) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หนังสั้นเรื่อง นิทานก่อนนอน

ที่ปรึกษา อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ 

สมาชิกในทีม 1.นางสาวอัญชนก หาบุญพาด 2.นางสาวธารินี ถนอมนุช 3.นางสาวจิตสุภา ยิ้มเพ็ชร์

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707926626165255/

Youtube https://youtu.be/ui308wUUuDM


7) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หนังสั้นเรื่อง Isn't Exam

ที่ปรึกษา อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ 

สมาชิกในทีม 1.นายนุรดีน กาซอ 2.นายวิทวัส ดารากัย 3.นายมูฮัมมัดฟุรกอน อาแวบือซา 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707408489550402/

Youtube https://youtu.be/KmuxHJzeOFg


8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หนังสั้นเรื่อง ลับหลัง

ที่ปรึกษา อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ 

สมาชิกในทีม 1.นางสาวซัลมา เป็นสุข 2.นายซันนูซี การีจิ 3.นายซาอีด หัตถ์ละเอียด 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707798429511408/

Youtube https://youtu.be/X7PDCZN6QeM


9) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนังสั้นเรื่อง จุดเริ่มต้น (Starting point)

ที่ปรึกษา อาจารย์หัสพร ทองแดง 

สมาชิกในทีม 1.นาย พีรดนส์ รักคิด 2.นาย กันต์พล เเสงสินธุ์ 3.นาย ธนกร ไพฑูรย์ 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708979769393274/

Youtube https://youtu.be/cjtYxV_Ufjs

 ►  รางวัล Popular Vote

1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนังสั้นเรื่อง พรหนึ่งข้อ

ที่ปรึกษา อาจารย์ธีรพันธ์ ชนาพรรณ 

สมาชิกในทีม 1.นางสาวสิราวรรณ เผือกเพี้ยน 2.นางสาวนภัสสร จิระศิริโชติ 3.นายณัฐภัท กปิลกาญจน์

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708339242790660/

Youtube https://youtu.be/ZdMD7_0P4oI


2) มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนังสั้นเรื่อง คนโดนของ

ที่ปรึกษา อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ

สมาชิกในทีม 1.นายกิตติภพ ทองประเสริฐ 2.นายศรัณย์ อภิหรรษากร 3.นายไชยวัฒน์ ชะนะชัย

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708694606088457/

Youtube https://youtu.be/_YZ3yHhuR0c


3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนังสั้นเรื่อง เน็ตไอดอล No!!

ที่ปรึกษา อาจารย์หัสพร ทองแดง 

สมาชิกในทีม 1.นายอนุกูล สีคร้าม 2.นางสาวสุชญา สารภักดิ์ 3.นางสาวสุพัตรา ทวีพัฒน์ 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707743679516883/

Youtube https://youtu.be/gRZ0lfgFXRs


แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

ตู้ล่าม ตู้แปลภาษา หูฟังแปลภาษา บูธแปลภาษา หูฟังล่าม บูธล่าม translationlab.net

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้า ? เครื่องเสียง 21 ก.ค. 2562

ราคา 100 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

Digital door lock กลอนประตูดิจิตอล มาเปลี่ยนบ้านให้สมาร์ทกันเถอะ

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์ ? เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง 23 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 58 ครั้ง

Elegant Smart Tech สวิทช์ไฟระบบสัมผัส มีรีโมท WIFI สะดวกสบายเปิดปิดไฟได้ทุกที่

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้า ? เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ 19 พ.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 113 ครั้ง

บริการ รับจัดเลี้ยง ทั้ง บุฟเฟ่ต์, ค็อกเทล และอาหารกล่อง ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ราคาเป็นกันเอง

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อาหาร ? ร้านอาหาร 10 ส.ค. 2560

ราคา 10,170 บาท

เข้าชม 195 ครั้ง

อบรม หลักสูตร "ทำอย่างไรเมื่อนักบัญชีต้องเป็นบัญชีบริหาร(ภาคปฎิบัติ)" (เน้นปรับบุคลิกภาพสื่อสาร นำเสนอ) โดยสถาบัน DNS MTAC CO.,LTD เน้นการจัดสัมนาภาคปฏิบัติ เพื่อการทำงานจริง

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - การศึกษา ? อบรมสัมนา 12 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 534 ครั้ง

ทัวร์อ่าวพังงา เกาะรัง เกาะปันหยี

(โพสต์ประกาศฟรี ภูเก็ต) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก ? ทัวร์ในประเทศ 21 ก.ค. 2562

ราคา 1,600 บาท

เข้าชม 3 ครั้ง

ทัวร์อ่าวพังงา เกาะรัง เกาะปันหยี

(โพสต์ประกาศฟรี ภูเก็ต) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก ? ทัวร์ในประเทศ 21 ก.ค. 2562

ราคา 1,600 บาท

เข้าชม 3 ครั้ง

ผสมน้ำผึ้งจากธรรมชาติบริสุทธิ์กว่า 10 เนื้อละเอียด ฟองเนียนดุจครีม

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? อุปกรณ์เสริมสวย 21 ก.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 4 ครั้ง

ขายอุปกรณ์ม้วนกระดาษ ศิลปะการม้วนกระดาษ quilling tool ราคาเริ่มต้นเพียง 35 บาท ทำเป็นของขวัญก็สวย เป็นงานเสริมก็ราคางามhttp://quillingthailand.lnwshop.comhttps://www.facebook.com/CraftKraiseCraftKrar/

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - หัตถกรรม ของที่ระลึก ? อื่นๆ 21 ก.ค. 2562

ราคา 45 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

ขายอุปกรณ์เจาะกระดาษ ตัวเจาะกระดาษกระดาษ punching toolhttp://diyeasylifes.lnwshop.comhttps://www.facebook.com/punchingbyck/

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - หัตถกรรม ของที่ระลึก ? อื่นๆ 21 ก.ค. 2562

ราคา 99 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : ONDE Film Youth Camp
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 31 มี.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 31 มี.ค. 2560 14:04:54 น.
  • ที่อยู่ : www.ondefilm.com
  • จังหวัด : โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : www.ondefilm.com
  • Email : ondefilm@gmail.com

ประกาศ/โฆษณาอื่นๆ ของสมาชิกท่านนี้